Zapewniamy doradztwo w doborze opału w zależności od posiadanego przez Klienta pieca


W naszej ofercie posiadamy:
Węgiel Kostka i Orzech
Ekomiał
Ekogroszek luzem i workowany (4 rodzaje)
Drewno: Drewno rozpałkowe pakowane

Węgiel kostka orzech, miał i ekogroszek oferowane przez naszą firmę pochodzą z Polskiej Grupy Górniczej (dawna Kompania Węglowa w Katowicach i Katowicki Holding Węglowy). Nasze produkty cechuje odpowiedni – wysokopłomienny typ węgla, optymalna kaloryczność, niska zawartość popiołu i siarki oraz niska spiekalność w przypadku ekogroszku. Parametry te sprawiają, iż produkty kupowane są chętnie przez odbiorców indywidualnych oraz firmy


SADPAL - Katalizator do spalania sadzy Produkt firmy "SKWAT" jest niepalny, niewybuchowy i nietoksyczny. Służy do całkowitego dopalania sadzy i substancji organicznych (smolistych), w każdym miejscu kotła (palenisko, komora spalania, częściowo przewody kominowe), do końcowego produktu dwutlenku węgla i wody. Sadpal jest zielonym proszkiem - mieszaniną soli nieorganicznych, które w temperaturze powyżej 600 oC ulegają rozkładowi na substancje posiadające właściwości katalityczne.
Stosowanie sadpalu eliminuje: Potrzebę mechanicznego czyszczenia kotłów i kominków z sadzy, złogów, Emisję tlenku węgla do atmosfery, Wyższe węglowodory aromatyczne WWA typu 3,4 benzopirenu.
Stosowanie Sadpalu obniża: Zużycie węgla, Częstotliwość zapalania się sadzy w kominach, Emisję siarki do atmosfery, Szybkość korozji stalowych materiałów konstrukcyjnych palenisk rusztowych kotła i instalacji odprowadzających spaliny,
Sadpal posiada atesty : Atest - Politechnika Warszawska oraz Instytut Technologii Nieorganicznej ITN/99/90, Ocena Higieniczna Nr 24/B-23/91 - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Ekspertyza w zakresie korozji pieców - Instytut Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Ekspertyza dotycząca likwidacji wyższych węglowodorów aromatycznych WWA typu 3,4 benzopirenu - Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska, Opinia w zakresie wpływu preparatu na środowisko zewnętrzne - Politechnika Warszawska Wydział Inżynier Środowiska, badania pod kątem wpływu na wkładkę kominową z blach nierdzewnych w kominkach i piecach CO. - Katedra Energetyki Procesowej Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Katowice 2004 r. - efekt pozytywny, Zintegrowany System Zarządzania Nr IBSH-8/1/2004 - PN-EN ISO 9001:2001, PN - EN ISO 14001: 1998, PN - N 18001:1999 i HACCP.

UWAGA: Do kominków ze względu na sposób dozowania i właściwości Producent zaleca "SADPAL" w saszetkach.